Benidorm - Economia
Compromís demana ampliar les bonificacions del ICIO de Benidorm
Por Antonio Zarco el dia 13-01-2018 a las 21:36
Compromís sol·licitarà ampliar les bonificacions del Impost de sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Foto: A.Zarco
Compromís sol·licitarà ampliar les bonificacions del Impost de sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Foto: A.Zarco
El regidor de Compromís i portaveu de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, ha explicat en roda de premsa que el grup municipal sol·licitarà ampliar les bonificacions del Impost de sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) previstes en les ordenances municipals a través d’una moció per al pròxim ple. L’objectiu de la proposta és bonificar en tots els casos previstos per llei i que la normativa actual no arreplega en l’actualitat, que podrien beneficiar la millora de la mobilitat, l’habitatge social o la sostenibilitat mediambiental.

“Des del nostre grup municipal considerem que l’ordenança fiscal de Benidorm sobre l’ICIO hauria de reunir totes les bonificacions possibles per llei per facilitar la vida dels seus ciutadans i ciutadanes, la millora de l’escena urbana o la protecció pel medi ambient”, ha indicat Bigorra. Es refereix a què l’actual ordenança fiscal que tracta aquest impost, només bonifica un dels casos que permet la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. Concretament, la referida a les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació.

Però en canvi, no recull cap de les altres quatre possibles bonificacions que també apareixen en la normativa estatal. És a dir, ni per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar (que seria fins el 95% de bonificació); ni per a les obres que afavorisquen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda (amb una bonificació màxima del 90%); ni per obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures, ni tampoc a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial (ambdós amb una possible bonificació màxima del 50%).

“Malgrat que a instàncies del govern local es va modificar l’ordenança fiscal de l’ICIO, la número 5, a principis de 2017, per a efectuar bàsicament una actualització de tarifes, no va considerar-se l’ampliació de les bonificacions, que permet la llei, i que sol·licitem en la moció”, ha indicat Bigorra. Des del punt de vista del regidor, “si es contemplaren aquestes bonificacions, podrien impulsar-se o facilitar-se qüestions socials tan importants com l’habitatge social o el foment de la l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional motora, tema especialment important després que en desembre la unanimitat del ple es comprometera a favor de l’accessibilitat universal”.

Per tot això, la moció que s’elevarà al ple de gener demana, en primer lloc, que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Benidorm estudien les bonificacions possibles sobre l’ICIO per a determinar quin percentatge de bonificació s’ha d’aplicar al respecte de cadascuna, i que, en segon lloc, una vegada finalitzats aquests estudis, s’inicien els treballs de modificació de l’Ordenança fiscal número 5 per a què siguen recollides totes les bonificacions.