Generalitat - Politica
El Consell impulsa la protecció del corredor migratori de cetacis al Mediterrani
Por Antonio Zarco el dia 27-11-2017 a las 17:46
Hembra con una cría de cetáceo vistas en las costas valencianas. Foto: Archivo
Hembra con una cría de cetáceo vistas en las costas valencianas. Foto: Archivo
El Ple del Consell ha acordat instar el Govern central perquè done suport a la tramitació, en el Congrés dels Diputats, de la declaració de Zona d'Especial Protecció d'Importància per al Mediterrani (ZEPIM) del corredor de migració de cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana, de manera que quede protegida de les prospeccions petrolíferes. 

El procés per a la declaració de ZEPIM com a corredor de migració de cetacis es va iniciar en 2016 a instàncies de l'Aliança Mar Blau i el Govern balear, i el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va iniciar els tràmits perquè el Conveni de Barcelona poguera declarar-lo ZEPIM al desembre de 2017. 

Amb aquesta decisió, el Consell insta el Govern central a donar suport a la tramitació en el Congrés de la Proposició de llei sobre la protecció del mar Mediterrani sota jurisdicció espanyola dels danys que puguen produir l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. 

A més, en la decisió del Consell, també s'insta el Govern perquè, mentre es tramita la Proposició de llei, s'aprove i s'aplique una moratòria d'efecte immediat a la presentació de noves sol·licituds de permisos d'investigació, exploració i explotació d'hidrocarburs, així com que es procedisca a la finalització i l'arxiu definitiu dels expedients en tramitació relatius a permisos d'investigació d'hidrocarburs i dels projectes d'exploració existents. 

A més, el Consell sol·licita al Govern l'adopció d'un pla de reducció dels nivells de contaminació acústica submarina en les aigües jurisdiccionals sota control espanyol al Mediterrani, i a establir un registre de dades transparents sobre les fonts de soroll antropogènic en aquest mar. 

Es traslladarà l'aprovació d'aquest acord a la Presidència del Govern d'Espanya, al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del MAPAMA, al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a la Direcció General de Política Energètica i Mines del MINETAD, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, als consells insulars de les Illes Balears, a la Comissió Europea, al Conveni de Barcelona, a l'ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlàntic Area) i a l'Aliança Mar Blau.